Cytat dnia

Niedziela 29 Lipca 2012 r.

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Poniedziałek 30 Lipca 2012 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń.

Wtorek 31 Lipca 2012 r.

Kto ma uszy, niechaj słucha.

Środa 1 Sierpnia 2012 r.

Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, broń mnie od tych, co na mnie powstają.

Czwartek 2 Sierpnia 2012 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.

Piątek 3 Sierpnia 2012 r.

Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Sobota 4 Sierpnia 2012 r.

Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, ratuj mnie z wodnej głębiny.

Reklama

Reklama