Cytat dnia

Niedziela 12 Sierpnia 2012 r.

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.

Poniedziałek 13 Sierpnia 2012 r.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wtorek 14 Sierpnia 2012 r.

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Środa 15 Sierpnia 2012 r.

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Czwartek 16 Sierpnia 2012 r.

Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.

Piątek 17 Sierpnia 2012 r.

Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga.

Sobota 18 Sierpnia 2012 r.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Reklama

Reklama