Cytat dnia

Niedziela 21 Kwietnia 2013 r.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną [...] Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.

Poniedziałek 22 Kwietnia 2013 r.

I poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli.

Wtorek 23 Kwietnia 2013 r.

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Środa 24 Kwietnia 2013 r.

Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.

Czwartek 25 Kwietnia 2013 r.

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę.

Piątek 26 Kwietnia 2013 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Sobota 27 Kwietnia 2013 r.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg