Cytat dnia

Niedziela 14 Kwietnia 2013 r.

Odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.

Poniedziałek 15 Kwietnia 2013 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wtorek 16 Kwietnia 2013 r.

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Środa 17 Kwietnia 2013 r.

Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Czwartek 18 Kwietnia 2013 r.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Piątek 19 Kwietnia 2013 r.

Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Jego trwa na wieki.

Sobota 20 Kwietnia 2013 r.

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg