Cytat dnia

Niedziela 31 Marca 2013 r.

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Poniedziałek 1 Kwietnia 2013 r.

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.

Wtorek 2 Kwietnia 2013 r.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Środa 3 Kwietnia 2013 r.

Opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Czwartek 4 Kwietnia 2013 r.

Wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił wam w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów.

Piątek 5 Kwietnia 2013 r.

Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Sobota 6 Kwietnia 2013 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Reklama

Reklama