Cytat dnia

Niedziela 8 Września 2013 r.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Poniedziałek 9 Września 2013 r.

Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?

Wtorek 10 Września 2013 r.

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie.

Środa 11 Września 2013 r.

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Czwartek 12 Września 2013 r.

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Piątek 13 Września 2013 r.

Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary.

Sobota 14 Września 2013 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg