Cytat dnia

Niedziela 22 Września 2013 r.

Jeśli w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?

Poniedziałek 23 Września 2013 r.

Uważajcie, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

Wtorek 24 Września 2013 r.

On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Środa 25 Września 2013 r.

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czwartek 26 Września 2013 r.

Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć.

Piątek 27 Września 2013 r.

Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.

Sobota 28 Września 2013 r.

Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg