Cytat dnia

Niedziela 29 Września 2013 r.

Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

Poniedziałek 30 Września 2013 r.

Oto wyzwolę lud mój spod władzy kraju na wschodzie i kraju na zachodzie słońca. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.

Wtorek 1 Października 2013 r.

Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” On odwróciwszy się zabronił im.

Środa 2 Października 2013 r.

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.

Czwartek 3 Października 2013 r.

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie.

Piątek 4 Października 2013 r.

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

Sobota 5 Października 2013 r.

Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg