Cytat dnia

Niedziela 2 Lutego 2014 r.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Poniedziałek 3 Lutego 2014 r.

„Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”.

Wtorek 4 Lutego 2014 r.

Rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”.

Środa 5 Lutego 2014 r.

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli.”

Czwartek 6 Lutego 2014 r.

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”

Piątek 7 Lutego 2014 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

Sobota 8 Lutego 2014 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg