Cytat dnia

Niedziela 26 Stycznia 2014 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?

Poniedziałek 27 Stycznia 2014 r.

Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.

Wtorek 28 Stycznia 2014 r.

Rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Środa 29 Stycznia 2014 r.

Na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc.

Czwartek 30 Stycznia 2014 r.

Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą.

Piątek 31 Stycznia 2014 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa […] nasienie kiełkuje i rośnie.

Sobota 1 Lutego 2014 r.

Mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg