Cytat dnia

Niedziela 19 Stycznia 2014 r.

To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Poniedziałek 20 Stycznia 2014 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Wtorek 21 Stycznia 2014 r.

„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Środa 22 Stycznia 2014 r.

Do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli.

Czwartek 23 Stycznia 2014 r.

Wielu uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.

Piątek 24 Stycznia 2014 r.

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Sobota 25 Stycznia 2014 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg