Cytat dnia

Niedziela 9 Lutego 2014 r.

Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi.

Poniedziałek 10 Lutego 2014 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Wtorek 11 Lutego 2014 r.

Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.

Środa 12 Lutego 2014 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Czwartek 13 Lutego 2014 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Piątek 14 Lutego 2014 r.

Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi».

Sobota 15 Lutego 2014 r.

Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg