Cytat dnia

Niedziela 11 Stycznia 2015 r.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Poniedziałek 12 Stycznia 2015 r.

Rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Wtorek 13 Stycznia 2015 r.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Środa 14 Stycznia 2015 r.

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Czwartek 15 Stycznia 2015 r.

Jesteśmy uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.

Piątek 16 Stycznia 2015 r.

Gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, lękajmy się, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony.

Sobota 17 Stycznia 2015 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Reklama

Reklama