Cytat dnia

Niedziela 18 Stycznia 2015 r.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Niego.

Poniedziałek 19 Stycznia 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Wtorek 20 Stycznia 2015 r.

Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego.

Środa 21 Stycznia 2015 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?

Czwartek 22 Stycznia 2015 r.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę.

Piątek 23 Stycznia 2015 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Sobota 24 Stycznia 2015 r.

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg