h

Cytat dnia

Niedziela 22 Marca 2015 r.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Poniedziałek 23 Marca 2015 r.

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.

Wtorek 24 Marca 2015 r.

Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich.

Środa 25 Marca 2015 r.

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Czwartek 26 Marca 2015 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.

Piątek 27 Marca 2015 r.

Choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

Sobota 28 Marca 2015 r.

Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg