Cytat dnia

Niedziela 17 Maja 2015 r.

Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię (Mk 16,19b-20a)

Poniedziałek 18 Maja 2015 r.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16,33)

Wtorek 19 Maja 2015 r.

To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17,3)

Środa 20 Maja 2015 r.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego (J 17,15)

Czwartek 21 Maja 2015 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś (J 17,24ab)

Piątek 22 Maja 2015 r.

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21,17b)

Sobota 23 Maja 2015 r.

Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian (Dz 28,17b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg