Cytat dnia

Niedziela 24 Maja 2015 r.

Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli (...)  i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam (Ez 37,14)

Poniedziałek 25 Maja 2015 r.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)

Wtorek 26 Maja 2015 r.

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności (Syr 35,9)

Środa 27 Maja 2015 r.

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,44)

Czwartek 28 Maja 2015 r.

Pokropię was czystą wodą i dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza (Ez 36, 25a.26a)

Piątek 29 Maja 2015 r.

Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie (Mk 11,24)

Sobota 30 Maja 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg