Cytat dnia

Niedziela 10 Maja 2015 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował (1J 4,10ab)

Poniedziałek 11 Maja 2015 r.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie (J 15,26b.27a)

Wtorek 12 Maja 2015 r.

Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy (J 16,7.13)

Środa 13 Maja 2015 r.

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze (J 14,16)

Czwartek 14 Maja 2015 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej (J 15,9)

Piątek 15 Maja 2015 r.

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie (Dz 18,9b-10a)

Sobota 16 Maja 2015 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci (Ap 12,10b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg