Cytat dnia

Niedziela 13 Września 2015 r.

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie (Jk 2,17)

Poniedziałek 14 Września 2015 r.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął (J 3,16)

Wtorek 15 Września 2015 r.

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35)

Środa 16 Września 2015 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,63b.68b)

Czwartek 17 Września 2015 r.

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7,47b)

Piątek 18 Września 2015 r.

Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego (1J 2,14b)

Sobota 19 Września 2015 r.

Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość (por. Łk 8,15)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg