Cytat dnia

Niedziela 27 Września 2015 r.

Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie (Mk 9.39b)

Poniedziałek 28 Września 2015 r.

I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym (Za 8,8b)

Wtorek 29 Września 2015 r.

Teraz nastało zbawienie (…) bo oskarżyciel braci naszych został strącony (Ap 12,10)

Środa 30 Września 2015 r.

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże (Łk 9,60)

Czwartek 1 Października 2015 r.

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie (Ne 8,9b)

Piątek 2 Października 2015 r.

Posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem (Wj 23,20)

Sobota 3 Października 2015 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (por. Mt 11,25)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg