Cytat dnia

Niedziela 25 Października 2015 r.

Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? (Mk 10,51a)

Poniedziałek 26 Października 2015 r.

Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, Pan nas ratuje od śmierci (Ps 68,21)

Wtorek 27 Października 2015 r.

Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach (Łk 13,19b)

Środa 28 Października 2015 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2,19)

Czwartek 29 Października 2015 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8, 31b.35a)

Piątek 30 Października 2015 r.

Jezus zapytał: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. (Łk 14,3b-4a)

Sobota 31 Października 2015 r.

Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (Łk 14,11)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg