Cytat dnia

Niedziela 11 Października 2015 r.

On spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości (Mk 10,22)

Poniedziałek 12 Października 2015 r.

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa (Rz 1,7b)

Wtorek 13 Października 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12)

Środa 14 Października 2015 r.

Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą (Łk 11,44)

Czwartek 15 Października 2015 r.

Biada wam, (…) bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli (Łk 11,52)

Piątek 16 Października 2015 r.

Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome (Łk 12,2)

Sobota 17 Października 2015 r.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane (Rz 4,18ab)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg