Cytat dnia

Niedziela 18 Października 2015 r.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk 10,45)

Poniedziałek 19 Października 2015 r.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi (Łk 1,74)

Wtorek 20 Października 2015 r.

Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam się jeszcze obficiej rozlała łaska (Rz 5,20b)

Środa 21 Października 2015 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12,48b)

Czwartek 22 Października 2015 r.

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie (Rz 6,23)

Piątek 23 Października 2015 r.

Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (Łk 12,57)

Sobota 24 Października 2015 r.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie (Ez 33,11)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg