Cytat dnia

Niedziela 1 Listopada 2015 r.

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka (Ap 7,14b)

Poniedziałek 2 Listopada 2015 r.

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków (Ap 1,5-6)

Wtorek 3 Listopada 2015 r.

Pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony (Łk 14,23)

Środa 4 Listopada 2015 r.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (Rz 13,8)

Czwartek 5 Listopada 2015 r.

Tak samo radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca (Łk 15,10)

Piątek 6 Listopada 2015 r.

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła (Łk 16,8b)

Sobota 7 Listopada 2015 r.

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby (…) przyjęto was do wiecznych przybytków (Łk 16,9)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg