Cytat dnia

Niedziela 8 Listopada 2015 r.

Ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie (Mt 12,44b)

Poniedziałek 9 Listopada 2015 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1Kor 3,16)

Wtorek 10 Listopada 2015 r.

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2,23)

Środa 11 Listopada 2015 r.

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie (1 Tes 5,18)

Czwartek 12 Listopada 2015 r.

Nie powiedzą: 'Oto tu jest' albo: 'Tam'. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest (Łk 17,21)

Piątek 13 Listopada 2015 r.

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je (Łk 17,33)

Sobota 14 Listopada 2015 r.

A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? (Łk 18,7a)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg