Cytat dnia

Niedziela 29 Listopada 2015 r.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36)

Poniedziałek 30 Listopada 2015 r.

Rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4,19)

Wtorek 1 Grudnia 2015 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli (Łk 10,24b)

Środa 2 Grudnia 2015 r.

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów (Mt 15,37)

Czwartek 3 Grudnia 2015 r.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko (Iz 55,6)

Piątek 4 Grudnia 2015 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? (Ps 27,1a)

Sobota 5 Grudnia 2015 r.

Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach (Iz 30,26c)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg