Cytat dnia

Niedziela 22 Listopada 2015 r.

Jam jest Alfa i Omega, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1,8)

Poniedziałek 23 Listopada 2015 r.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,42a.44)

Wtorek 24 Listopada 2015 r.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia (Ap 2,10c)

Środa 25 Listopada 2015 r.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie (Łk 21,19)

Czwartek 26 Listopada 2015 r.

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą (Łk 21,27)

Piątek 27 Listopada 2015 r.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21,28)

Sobota 28 Listopada 2015 r.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21,34ab)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg