Cytat dnia

Niedziela 28 Sierpnia 2016 r.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, (...) nasienie zła zapuściło w nim korzenie (Syr 3,28)

Poniedziałek 29 Sierpnia 2016 r.

Nie lękaj się ich, bym ci czasem nie napełnił lękiem przed nimi (Jr 1,17b)

Wtorek 30 Sierpnia 2016 r.

Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył (1 Kor 2,12)

Środa 31 Sierpnia 2016 r.

Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg (1Kor 3,7)

Czwartek 1 Września 2016 r.

Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość (1Kor 3,18)

Piątek 2 Września 2016 r.

Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych (1Kor 4,1)

Sobota 3 Września 2016 r.

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? (1Kor 4,7bc)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg