Cytat dnia

Niedziela 11 Grudnia 2016 r.

Oto wasz Bóg [...] On sam przychodzi, by was zbawić (Iz 35,4)

Poniedziałek 12 Grudnia 2016 r.

Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło (Lb 24,17a)

Wtorek 13 Grudnia 2016 r.

Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie (So 3,9)

Środa 14 Grudnia 2016 r.

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (Iz 45,22)

Czwartek 15 Grudnia 2016 r.

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia (Iz 54,4a)

Piątek 16 Grudnia 2016 r.

Moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić (Iz 56,1b)

Sobota 17 Grudnia 2016 r.

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy (Rdz 49,10)

Reklama

Reklama