Refleksja na dziś

Sobota 17 grudnia 2016

Czytania » Skąd jesteśmy?

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Pytanie o tożsamość to jedno z kluczowych pytań w życiu człowieka Wśród części składowych tego ważnego pytania znajduje się znaczące: skąd jestem? Proroctwa Starego Testamentu, także te najstarsze, wskazują, że Mesjasz będzie pochodził z pokolenia Judy. 

Ewangelista Mateusz odwołuje się do genealogii Jezusa, która ma swoje korzenie w królewskim rodzie Dawida. Wszystkie skomplikowane po ludzku powiązania mają swój głęboki sens, pokazują też krok po kroku, jak realizuje się konsekwentnie Boży plan.

Warto spojrzeć na własną genealogię, odczytać w niej wydarzenia, zobaczyć konkretne osoby, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj jesteśmy tym, kim jesteśmy.

frgiovanni Mocni w Duchu - Medytacja - Przyodziałeś mnie Panie.

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg