Cytat dnia

Niedziela 25 Grudnia 2016 r.

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11)

Poniedziałek 26 Grudnia 2016 r.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10,22b)

Wtorek 27 Grudnia 2016 r.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył (J 20,8)

Środa 28 Grudnia 2016 r.

Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego" (Mt 2,15)

Czwartek 29 Grudnia 2016 r.

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów (Łk 2,30-31)

Piątek 30 Grudnia 2016 r.

Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem" (Mt 2,23b)

Sobota 31 Grudnia 2016 r.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14a)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg