Cytat dnia

Niedziela 9 Lipca 2017 r.

Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. [Mt 11,30]

Poniedziałek 10 Lipca 2017 r.

Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». [Mt 9,22]

Wtorek 11 Lipca 2017 r.

Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma. [Mt 19,29]

Środa 12 Lipca 2017 r.

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. [Mt 10,6-7]

Czwartek 13 Lipca 2017 r.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. [Mt 10,8b-9]

Piątek 14 Lipca 2017 r.

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. [Mt 10,16]

Sobota 15 Lipca 2017 r.

Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! [Mt 10,25b-26a]

Reklama

Reklama