Cytat dnia

Niedziela 23 Lipca 2017 r.

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. [Mt 13,43]

Poniedziałek 24 Lipca 2017 r.

Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. [Mt 12,39]

Wtorek 25 Lipca 2017 r.

Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. [Mt 20,27]

Środa 26 Lipca 2017 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. [Mt 13,17b]

Czwartek 27 Lipca 2017 r.

Kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. [Mt 13,12]

Piątek 28 Lipca 2017 r.

[Ziarno] posiane na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. [Mt 13,23]

Sobota 29 Lipca 2017 r.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. [...] Wierzysz w to? [J 11,25]

Reklama

Reklama