Cytat dnia

Niedziela 30 Lipca 2017 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. [Mt 11, 25]

Poniedziałek 31 Lipca 2017 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. [Jk 1, 18]

Wtorek 1 Sierpnia 2017 r.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. [Mt 13,40]

Środa 2 Sierpnia 2017 r.

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. [J 15, 15b]

Czwartek 3 Sierpnia 2017 r.

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. [Mt 13,47]

Piątek 4 Sierpnia 2017 r.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. [Mt 13,57]

Sobota 5 Sierpnia 2017 r.

Chętnie byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. [Mt 14,5]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg