Cytat dnia

Niedziela 13 Maja 2018 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! [Mk 16,15]

Poniedziałek 14 Maja 2018 r.

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał [J 15,16b]

Wtorek 15 Maja 2018 r.

To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa [J 17,3]

Środa 16 Maja 2018 r.

Upominam was, bracia (...) abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów [1 Kor 1,10]

Czwartek 17 Maja 2018 r.

Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał [J 17.23ab]

Piątek 18 Maja 2018 r.

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» [J 21,16a]

Sobota 19 Maja 2018 r.

«Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» [J 21,22]

Reklama

Reklama