Cytat dnia

Niedziela 19 Sierpnia 2018 r.

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. [J 6,58b]

Poniedziałek 20 Sierpnia 2018 r.

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. [Mt 19,21]

Wtorek 21 Sierpnia 2018 r.

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mt 19,30]

Środa 22 Sierpnia 2018 r.

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. [Iz 9,6d]

Czwartek 23 Sierpnia 2018 r.

Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. [Mt 22,9]

Piątek 24 Sierpnia 2018 r.

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego [J 1,51b]

Sobota 25 Sierpnia 2018 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23,12]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg