Cytat dnia

Niedziela 11 Listopada 2018 r.

Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. [Ps 146,10]

Poniedziałek 12 Listopada 2018 r.

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. [Łk 17,1]

Wtorek 13 Listopada 2018 r.

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. [Łk 17,10b]

Środa 14 Listopada 2018 r.

Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? [Łk 17,17]

Czwartek 15 Listopada 2018 r.

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. [Łk 17,21b]

Piątek 16 Listopada 2018 r.

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. [Łk 17,33]

Sobota 17 Listopada 2018 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? [Łk 18,8b]

Reklama

Reklama