Cytat dnia

Niedziela 18 Listopada 2018 r.

Jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. [Hbr 10,14]

Poniedziałek 19 Listopada 2018 r.

«Co chcesz, abym ci uczynił?» «Panie, żebym przejrzał.» [Łk 18,41]

Wtorek 20 Listopada 2018 r.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. [Ap 3,22]

Środa 21 Listopada 2018 r.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. [Ap 4,8b]

Czwartek 22 Listopada 2018 r.

Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida (..). [Ap 5,5b]

Piątek 23 Listopada 2018 r.

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. [Ap 10,11]

Sobota 24 Listopada 2018 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. [Łk 20,38]

Reklama

Reklama