Cytat dnia

Niedziela 3 Marca 2019 r.

Bo z obfitości serca mówią jego usta. [Łk 6,45c]

Poniedziałek 4 Marca 2019 r.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. [J 15,17]

Wtorek 5 Marca 2019 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mk 10,31]

Środa 6 Marca 2019 r.

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. [2Kor 6,2c]

Czwartek 7 Marca 2019 r.

Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? [Łk 9,25]

Piątek 8 Marca 2019 r.

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. [Mt 9,15b]

Sobota 9 Marca 2019 r.

Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. [Łk 5,32]

Reklama

Reklama