Cytat dnia

Niedziela 10 Marca 2019 r.

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz [Łk 4,8]

Poniedziałek 11 Marca 2019 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście [Mt 25,40]

Wtorek 12 Marca 2019 r.

Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski [Mt 6,14]

Środa 13 Marca 2019 r.

Jak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia [Łk 11,30]

Czwartek 14 Marca 2019 r.

Wszystko, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. [Mt 7,12a]

Piątek 15 Marca 2019 r.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. [Mt 5,25a]

Sobota 16 Marca 2019 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują [Mt 5,44]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg