Cytat dnia

Niedziela 17 Marca 2019 r.

Z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» [Łk 9,35]

Poniedziałek 18 Marca 2019 r.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. [Łk 6,38b]

Wtorek 19 Marca 2019 r.

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? [Łk 2,49]

Środa 20 Marca 2019 r.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. [Mt 20,26]

Czwartek 21 Marca 2019 r.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą [Łk 16,31]

Piątek 22 Marca 2019 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce [Mt 21,43]

Sobota 23 Marca 2019 r.

Trzeba weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się [Łk 15,32]

Reklama

Reklama