Refleksja na dziś

Piątek 15 marca 2019

Czytania » Modlitwa szewca

Święty Antoni Pustelnik odwiedzał w Aleksandrii pewnego szewca. Początkiem ich znajomości był wewnętrzny głos, jaki kiedyś usłyszał: jeszcze nie jesteś tak doskonały jak on. Otóż w pobliżu warsztatu szewca przechadzały się panie lekkich obyczajów. Widząc w oknie ich nogi Antoni zapytał szewca: A co z nimi? Będą potępione? Niech Bóg broni – odpowiedział szewc. Każdego dnia modlę się, by to raczej mnie potępiono, aniżeli one miałyby utracić łaskę zbawienia.

„Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?”

Kto z nas, jak ów szewc z Aleksandrii, gotów jest zaryzykować własne zbawienie, aby ocalić bliźniego przed wiecznym potępieniem?

Rachunek sumienia

  • Osądzam czy modlę się o nawrócenie?
  • Widzę bezbożnika czy człowieka?
  • Na drogach pojednania jestem zawsze pierwszy czy ostatni?

ks. Włodzimierz Lewandowski

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama