Cytat dnia

Niedziela 9 Sierpnia 2020 r.

Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» [1Krl 19,11a]

Poniedziałek 10 Sierpnia 2020 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. [2Kor 9,6]

Wtorek 11 Sierpnia 2020 r.

«Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem» [Ez 3,3a]

Środa 12 Sierpnia 2020 r.

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. [Mt 18,19]

Czwartek 13 Sierpnia 2020 r.

Panie, ile razy mam przebaczyć? [...] Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. [Mt 18,22]

Piątek 14 Sierpnia 2020 r.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. [1J 3,16]

Sobota 15 Sierpnia 2020 r.

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. [1Kor 15,26]

Reklama

Reklama