Cytat dnia

Niedziela 23 Sierpnia 2020 r.

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! [Rz 11,36]

Poniedziałek 24 Sierpnia 2020 r.

"Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz". [J 1,46]

Wtorek 25 Sierpnia 2020 r.

Zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. [Mt 23,23b]

Środa 26 Sierpnia 2020 r.

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. [Ga 4,7a]

Czwartek 27 Sierpnia 2020 r.

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim. [1Kor 1,9a]

Piątek 28 Sierpnia 2020 r.

Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? [1Kor 1,20b]

Sobota 29 Sierpnia 2020 r.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą. [Jr 1,19a]

Reklama

Reklama