Cytat dnia

Niedziela 20 Grudnia 2020 r.

Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. [2 Sm 7,2]

Poniedziałek 21 Grudnia 2020 r.

Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! [So 3,14]

Wtorek 22 Grudnia 2020 r.

Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych [Łk 1,42]

Środa 23 Grudnia 2020 r.

Kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy [Ml 3,2]

Czwartek 24 Grudnia 2020 r.

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają [Łk 1,78-79]

Piątek 25 Grudnia 2020 r.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło [Iz 9,2]

Sobota 26 Grudnia 2020 r.

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony [Mt 10,22]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg