Cytat dnia

Niedziela 24 Października 2021 r.

Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym [Jr 31,9]

Poniedziałek 25 Października 2021 r.

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów. [Rz 8,15]

Wtorek 26 Października 2021 r.

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. [Rz 8,18]

Środa 27 Października 2021 r.

Gdy (...) nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. [Rz 8,26]

Czwartek 28 Października 2021 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga [Ef 2,19]

Piątek 29 Października 2021 r.

Bóg zapewnia pokój twoim granicom, wyborną pszenicą ciebie darzy. [Ps 147B, 14]

Sobota 30 Października 2021 r.

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie i pouczasz swoim prawem. [Ps 94,12]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama