Cytat dnia

Niedziela 19 Grudnia 2021 r.

Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami! Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. [Ps 80,2-3]

Poniedziałek 20 Grudnia 2021 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.
[Łk 1,38]

Wtorek 21 Grudnia 2021 r.

Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
[Ps 33,2]

Środa 22 Grudnia 2021 r.

Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. [1Sm 2,5]

Czwartek 23 Grudnia 2021 r.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. [Ps 25,4]

Piątek 24 Grudnia 2021 r.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce. [Łk 1,78]

Sobota 25 Grudnia 2021 r.

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. [Iz 9,5]

Reklama

Reklama