• g_victoria
  16.09.2012 00:46
  dzięki
 • Estera
  16.09.2012 10:59

  "Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?"

  Jk 2,14-18

  Ten w/w fragment akurat materialne potrzeby bliźniego.
  Jak jednak wielu wśród nas jest odrzuconych, z powodu swojej niemocy wynikającej ze zranień, czy to rodzinnych , społecznych, narodowych.

  Pojednanie w samym sobie, by żyć dalej, idąc za Bogiem w nadziei zmartwychpowstania!


  Boże, Ojcze, tylko w Tobie ma nadzieja
  Bądź uwielbiony w nas i pośród nas


 • uczennica6
  16.09.2012 13:38

  ...bijącym, rwącym, więzy śmierci, pęta otchłani, strach, udręka, niedoli, łez, upadku - wyrazy oznaczające cierpienie. Dlaczego cierpienie jest tak ważne w życiu ziemskim człowieka? Czytając Pismo Święte - Duch Święty zwrócił mi uwagę: jeśli chcesz mieć łaski Boże, to musisz je zdobyć cierpieniem, modlitwą i uczynkami.

       Jeśli chcę kupić chleb, to muszę mieć wystarczającą ilość pieniędzy, jeśli chcę otrzymać łaskę Bożą to muszę mieć wystarczającą ilość "duchowych skarbów", czyli dokonywać zamiennika - cierpienia w łaskę Bożą, modlitwę - w łaskę Bożą i uczynki - w łaskę Bożą. Im więcej zdobędę łask Bożych, tym będę bliżej Niego.

Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg