Usłyszeć słowa Boga

Czytając Pismo Święte w grupie, łatwiej zrozumieć wskazówki, jakie Bóg daje ludziom, podpowiedzi, jak żyć. Biblia jest prawdziwą skarbnicą mądrości życiowych i wskazówek wychowawczych, ale przede wszystkim księgą miłości objawiającego się w świecie Boga.


Krąg Biblijny „Emaus” powstał po misjach w naszej parafii w roku 2011, prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Koszalina. Wzbudziły one w nas ogromne pragnienie życia bliżej Boga. Wspólnie z ks. proboszczem Wojciechem Skórą i z siostrą Katarzyną próbowaliśmy rozeznać, co możemy zorganizować, bo brakowało nam tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy na rekolekcjach. Obecnie w spotkaniach naszego Kręgu Biblijnego systematycznie bierze udział 20 osób, ale jest wielu, którzy przychodzą na spotkania tylko przez jakiś czas, a potem znowu wracają, w zależności od możliwości – mówi Jarosław Gronczkiewicz. 


Przecież słowo Boże jest żywe


Krąg Biblijny daje szansę na poznanie nauki apostołów, usłyszenie bardzo wyraźnie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Obecnie „Emaus” koncentruje się nad lekturą Ewangelii wg św. Łukasza. Spotkania to czas, kiedy można głębiej uwierzyć i odczuć tchnienie Ducha Świętego, które jest niezbędne do pełniejszego zrozumienia prawd zawartych w Piśmie Świętym. To sam Bóg przychodzi i zamienia słowo w ciało. Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym pozwala otworzyć oczy i budzi pragnienie głębszego poznawania zamysłów Boga, ukrytych w księgach Pisma Świętego. Czytanie i rozważanie tekstów natchnionych z kapłanem, przewodnikiem, pozwala dowiedzieć się nie tylko o znaczeniu przeczytanych tekstów dla nas, żyjących współcześnie, ale również o tym, co one oznaczały dla pierwszych odbiorców. – Ważne jest przełożenie usłyszanego słowa Bożego na obecną sytuację. Najprościej mówiąc, próbujemy usłyszeć, co mówi Bóg konkretnie do mnie, czego ode mnie oczekuje i jak ja mogę odpowiedzieć na Jego wezwanie – zaznacza Jarosław, a jego żona Agata dodaje: – Przez udział w spotkaniach Kręgu Biblijnego „Emaus” czujemy się bardziej związani z naszą wspólnotą parafialną, uczestnicząc w jej życiu religijnym, angażując się np. w scholę muzyczna „Marana tha”, organizując co miesiąc wieczorną modlitwę uwielbienia.


Poznać Chrystusa


W Piśmie Świętym można szukać sposobów na dobre życie. Zależnie od sytuacji, a nawet nastroju, fragment tekstu – lub nawet jeden werset – daje podpowiedź w kwestii sposobu życia godnego chrześcijanina. W każdej też chwili można sięgnąć do Księgi Psalmów, których różnorodność da się dopasować do naszych duchowych potrzeb. Święty Hieronim powiedział: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. W prawie każdym domu znajduje się Biblia. Pewnie jest umieszczana w różnych miejscach: na półce, wciśnięta pomiędzy książki, albo gdzieś w szufladzie pomiędzy papierami, a czasem na biurku lub pod ręką na stoliku. Z Pismem Świętym stykamy się już w dzieciństwie, ale dopiero często uczestnicząc w Mszach św. i wsłuchując się w czytania, zaciekawiamy się, co dalej i sięgamy po Biblię. Krąg Biblijny „Emaus” w Kostrzynie nad Odrą zaprasza na cotygodniowe spotkania, podobnie wiele kręgów w innych miastach.

Celem tych spotkań jest ukazanie zainteresowanym, w jaki sposób można poznawać Pismo Święte jako słowo Boga, nauczenie prostych metod studium biblijnego, wprowadzenie do modlitwy słowem Bożym, przygotowanie do pełniejszego uczestnictwa we Mszy św., kształtowanie właściwego obrazu Boga, lepsze poznanie siebie. Warto szukać Bożych odpowiedzi na pytanie: i co dalej…


Słowo niedające spokoju!


Ks. Mirosław Wnuk, duszpasterz Kręgu Biblijnego „Emaus” w Kostrzynie nad Odrą
Mottem naszego Kręgu Biblijnego są słowa z Listu do Hebrajczyków: „Przecież słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca” (4,12). Widać, jak ludzie wzrastają w wierze. Słowo Boże pomaga kształtować dojrzałą osobowość. Staramy się wprowadzać je w czyn, nie być tylko słuchaczami. Konsekwencją jest duże zaangażowanie i poświęcenie czasu na cotygodniowe spotkania Kręgu Biblijnego i inne inicjatywy parafialne, przede wszystkim wieczory uwielbienia. Doświadczamy, że systematyczny kontakt z Pismem Świętym, ze słowem Boga budzi w nas na nowo to wszystko, co niestety usypia. Bóg, mówiąc przez teksty Biblii, dotyka w nas delikatnej struny i przemienia.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama