Bóg Ojcem Jezusa Chrystusa

Apostoł Paweł u bram Damaszku uwierzył, że Jezus Chrystus jest Panem.

Apostoł Paweł, który był zakorzeniony w tradycji Starego Przymierza, u bram Damaszku uwierzył, że Jezus Chrystus jest Panem. Uznał i uwierzył nade wszystko, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Uznał, iż Bóg jest Ojcem Jezusa.

Apostoł Paweł wielokrotnie przekazuje prawdę, iż Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa (Rz 15,6; 2Kor 1,3; 11,31; Ef 1,3; Kol 1,3), iż jest Ojcem Jezusa który jest naszym Panem (Rz 15,6; 2 Kor 1,3; Ef 1,3; Kol 1,3; 2 Kor 11,31; 1 P 1,3). Wyrażenie „Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa” występuje w różnych kontekstach i w różnych miejscach listów Apostoła Narodów i zawiera w sobie niezwykłą głębię teologiczną[1]. Medytując bowiem prawdę o Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa można myśleć o miłości Boga, który jest Bogiem ale równocześnie i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podkreślając prawdę o bóstwie i chwale Stworzyciela Paweł ukazuje również prawdę, iż Bóg będąc Ojcem objawia się w Jezusie Chrystusie[2]. Bóg Ojciec, jak wskazują inni, jest Ojcem, który zrodził Jezusa Chrystusa i w nim wezwał również i nas do istnienia i świętości.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama